Besluit inburgering

Geldend van 28-07-2018 t/m 13-11-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingBI
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0020674
RechtsgebiedMigratierecht | Vreemdelingenrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling inburgering
 2. Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang
 3. Wijzigingsregeling Regeling inburgering (vaststelling rentepercentage 2012 leningen op grond van artikel 16 Wet inburgering en vervanging van in bijlage 6 bij artikel 3.3 opgenomen model inburgeringsdiploma)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit IOW
  Artikel: VIII
 2. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
  Artikel: 1
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Artikel: 1
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  Artikel: 2
 5. Besluit participatiebudget
  Artikel: 17
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 7. Regeling inburgering
  Artikel: 1.1
  Bijlage: 4
 8. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 2
 9. Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang
  Artikel: 1
 10. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
  Artikel: 1
 11. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 12. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel: V
 13. Wijzigingswet Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)
  Artikel: V
Terug naar begin van de pagina