Besluit inburgering

Geldend van 28-07-2018 t/m 13-11-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.1

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit inburgering
    Artikelen: bij artikel 6.1, tweede lid, 6.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
    Artikel V
Terug naar begin van de pagina