Besluit inburgering

Geldend van 28-07-2018 t/m 13-11-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.1

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Regeling naturalisatietoets Nederland
    Artikel 2
  2. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
    Artikel V

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-10-2017 Wijziging 26-06-2017 Stb. 2017, 286 26-06-2017 Stb. 2017, 287
01-01-2013 Wijziging 25-09-2012 Stb. 2012, 432 13-10-2012 Stb. 2012, 519 Alg. 1
01-01-2007 Nieuwe-regeling 05-12-2006 Stb. 2006, 645 05-12-2006 Stb. 2006, 645

Opmerkingen

  1. Artikel VIII, derde lid, van Stcrt. 2012/26740 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Terug naar begin van de pagina