Wet inburgering

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 31-12-2021.
Geldend van 31-12-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7a

Informatie geldend op 31-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
  Artikel: 1
 2. Besluit inburgering
  Artikelen: bij artikel 6.1, tweede lid, 2.11, 2.12, 4.13
 3. Wet inburgering
  Artikelen: 8, 16, 28, 34
 4. Wet inburgering 2021
  Artikel: 54

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel X

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 31-12-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Intrekking-regeling 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
01-10-2017 Nieuw 23-06-2017 Stb. 2017, 285 34584 26-06-2017 Stb. 2017, 287 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel VI van Stb. 2017/285 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven