Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2006. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2014.
Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 01-08-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)
    Artikelen: IXb, VII, VIII, VId

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2008 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 28-12-2006 Stb. 2007, 13 Alg. 1
Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 21-07-2007 Stb. 2007, 273 Alg. 2
01-03-2008 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 09-02-2008 Stb. 2008, 61 Alg. 3
01-01-2008 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 28-12-2006 Stb. 2007, 13 Alg. 4
16-01-2007 Nieuwe-regeling 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 28-12-2006 Stb. 2007, 13 Alg. 5

Opmerkingen

  1. Onderdeel G, eerste lid, onderdeel H, onderdeel I, met uitzondering van artikel 10b, derde lid, onderdeel a, onderdeel J, onderdeel L, eerste lid, en tweede lid, onderdelen b en c, en onderdeel N.1)
  2. Onderdeel A, onderdeel B, onderdeel C, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel G, tweede lid, onderdeel I, derde lid, artikel 10b, derde lid, onderdeel a, onderdeel L, tweede lid, onderdeel a.2)
  3. Onderdeel Ma, artikel 85, vierde lid.3)
  4. Onderdeel M.4)
  5. Onderdeel C, eerste lid, onderdeel a, onderdeel D, onderdeel E, onderdeel F, onderdeel Ja, onderdeel Jb, onderdeel Jc, onderdeel K, onderdeel L, tweede lid, onderdelen d en e, onderdeel Ma, artikel 85, derde lid.5)

Annuleren

Naar boven