Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie groeifaciliteit

Geldend van 01-02-2007 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie groeifaciliteit

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Regeling groeifaciliteit ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Regeling groeifaciliteit ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Regeling groeifaciliteit ontvangen alle leden van de Adviescommissie Regeling groeifaciliteit jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van vier uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene(n) en aan de Adviescommissie Regeling groeifaciliteit.

Den Haag, 30 november 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:
De

Directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie

,

Chr. P. Buijink

Terug naar begin van de pagina