Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 6:6

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
    Artikel: 6:3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-04-2016 Vernummering 18-02-2016 Stcrt. 2016, 8403 18-02-2016 Stcrt. 2016, 8403 Alg. 1
01-11-2007 Vervallen 29-10-2007 Stcrt. 2007, 211 29-10-2007 Stcrt. 2007, 211
01-01-2007 Nieuwe-regeling 15-11-2006 Stcrt. 2006, 233 11-12-2006 Stb. 2006, 664 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 5:6.1)

  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op het financieel toezicht in werking treedt.2)

Terug naar begin van de pagina