Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1.4

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 2:3, 2:3a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2018 Wijziging 11-12-2017 Stcrt. 2017, 72502 11-12-2017 Stcrt. 2017, 72502 Alg. 1
01-07-2016 Wijziging 26-05-2016 Stcrt. 2016, 28139 26-05-2016 Stcrt. 2016, 28139
01-04-2016 Wijziging 18-02-2016 Stcrt. 2016, 8403 18-02-2016 Stcrt. 2016, 8403
01-01-2012 Vernummerd-wijziging 21-11-2011 Stcrt. 2011, 21784 21-11-2011 Stcrt. 2011, 21784 Alg. 2, Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Abusievelijk zijn voor onderdelen 7a en 7b wijzigingsopdrachten geformuleerd die niet geheel juist zijn.1)

  2. Voorheen blg. 1.2)

  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet financiële markten 2010 in werking treedt.3)

Terug naar begin van de pagina