Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)

Geraadpleegd op 22-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 14-12-2019.
Geldend van 14-12-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 14-12-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-12-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
14-12-2019 Nieuw 21-11-2019 Stcrt. 2019, 65033 1609688-198450-VGP 21-11-2019 Stcrt. 2019, 65033
Naar boven