Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 13
 2. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikelen: 13, 14
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 3
 4. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 13
 5. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 6. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 7. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 37
 8. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 20
 9. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 10. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 11. Uitvoeringsregeling Kadasterwet BES
  Artikel: 8
 12. Waarborgwet 2019
  Artikelen: 4, 6
 13. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 14. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 6
 15. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 6.2.3, 6.2.4
 16. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 14, 15
 17. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikelen: 42, 80
 18. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 21
 19. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 65
 20. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 21. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 75, 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven