Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-07-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 2. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 3. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 4. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikelen: 27, 28, 29, 37
 5. Politiewet 2012
  Artikel: 100
 6. Regeling financieel beheer ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 2
 7. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 8. Regeling op het notarisambt
  Artikel: 11
 9. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 7
 10. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 7
 11. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikelen: 2, 4
 12. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 7
 13. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 7
 14. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 15. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 5
 16. Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 17. Waarborgwet 2019
  Artikel: 4
 18. Wet Mobiliteitsfonds
  Artikel: 7
 19. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 20. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 3
 21. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 12
 22. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 6.2.1, 6.2.5
 23. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 24. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 80
 25. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 21
 26. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 10
 27. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 42
 28. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 29. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 30. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 31. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 73, 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 483 33912 04-12-2014 Stb. 2014, 505
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven