Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
    Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
Terug naar begin van de pagina