Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
 2. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
 3. Beleidsregel handhaving splitsingsplannen
 4. Beleidsregel huisartsentarieven per 2013
 5. Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister
 6. Beleidsregel massaschade
 7. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016
 8. Beleidsregel netneutraliteit
 9. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap
 10. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
 11. Beleidsregel taakuitoefening CBS
 12. Beleidsregel taakuitoefening NWO
 13. Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet
 14. Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken over het ex ante toezicht op grond van de Postwet 2009
 15. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
 16. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
 17. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 18. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 19. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 20. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 21. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 22. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
 23. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
 24. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 12
 4. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 5a
 5. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 3
 6. Kernenergiewet
  Artikel: 12a
 7. Kieswet
  Artikel: A 4
 8. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 11
 9. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 10
 10. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 11
 11. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 11
 12. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 17a
 13. Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 9
 14. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 13
 15. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 1a
 16. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 20
 17. Wet Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 3
 18. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.64
 19. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 5
 20. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 21. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 12
 22. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikel: 2
 23. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VII
 24. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina