Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 2. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 11
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 16
 4. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 16
 5. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 16
 6. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 5
 7. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 16
 8. Bestuursreglement CCD
  Artikel: 6
 9. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 10. Pensioenwet
  Artikel: 153
 11. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 12. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 13. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 14. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 15. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 16. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 17. Reglement werkwijze NIWO
  Artikel: 1
 18. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 79
 19. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 20. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 21. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 148
 22. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 4.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina