Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Tarievenbesluit Ctgb 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina