Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 11.1a
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 6
 4. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 6
 5. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 6
 6. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 6
 7. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 8. Besluit vergoeding leden Kiesraad
  Artikel: 5a
 9. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 10. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikelen: 9, 17
 11. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 12. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
  Artikel: 1a
 13. Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
  Artikel: 1a
 14. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 1a
 15. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 17
 16. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 4
 17. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 5
 18. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 5
 19. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina