Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
    Artikel: 12
  2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina