Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 2. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 3. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 2.8
 4. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikelen: 27, 28, 29, 37
 5. Politiewet 2012
  Artikel: 100
 6. Regeling financieel beheer ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 2
 7. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018
 8. Regeling op het notarisambt
  Artikel: 11
 9. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 7
 10. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 7
 11. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikelen: 2, 4
 12. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 7
 13. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 7
 14. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 15. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 5
 16. Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 17. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 18. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 3
 19. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 12
 20. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 6.2.1, 6.2.5
 21. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 22. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 80
 23. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 21
 24. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 10
 25. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 42
 26. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 27. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 28. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 29. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 73, 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina