Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.15
 3. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 17
 4. Besluit rechtspositie Kamer van Koophandel
  Artikel: 2
 5. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: 1
 6. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 2a
 7. Politiewet 2012
  Artikel: 73
 8. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 9. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 4a, 4z
 10. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 12
 11. Wet langdurige zorg
  Artikel: 7.1.1
 12. Wet luchtvaart
  Artikel: 5.22
 13. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 2a
 14. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.16a
 15. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 4
 16. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 4
 17. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 4.1
 18. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII
 19. Wijzigingswet Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen)
  Artikel: III
 20. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikel: XII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina