Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 07-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-01-2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikelen: 27, 28, 29, 37
 2. Regeling financieel beheer ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 2
 3. Regeling financieel beheer ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 2
 4. Regeling financiƫle verantwoording Commissariaat voor de Media
  Bijlage: bijlage
 5. Regeling op het notarisambt
  Artikel: 11
 6. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 7
 7. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 7
 8. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikelen: 2, 4
 9. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 7
 10. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 7
 11. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 12. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 5
 13. Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 14. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 15. Wet bekostiging financieel toezicht
  Artikel: 2
 16. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 12
 17. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 6.2.1, 6.2.5
 18. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 19. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 80
 20. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 21
 21. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 10
 22. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 42
 23. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 61
 24. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 25. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 26. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 27. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 73, 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2015)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 483 33912 04-12-2014 Stb. 2014, 505
  01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
  Naar boven