Wet ruimtelijke ordening

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.20

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 9.1.20
 2. Regeling plankosten exploitatieplan
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 6.4

 1. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.15
 2. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina