Wet ruimtelijke ordening

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.38

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
  2. Besluit ruimtelijke ordening

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3A

  1. Wet ruimtelijke ordening
    Artikel 10.1
Terug naar begin van de pagina