Besluit prudentiële regels Wft

Geldend van 19-02-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingBpr Wft
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0020420
RechtsgebiedBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen
 2. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
 3. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
 4. Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft
 5. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
 6. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
 7. Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft
 8. Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017
 9. Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer
 10. Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang
 11. Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR
 12. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011
 13. Regeling systeemrelevantie banken en beleggingsondernemingen Wft
 14. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Wft (ter zake geregistreerde gedekte obligaties)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015
  Artikelen: 1.1, 2.2
 2. Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2017
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB
  Artikel: 1
 5. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel: 10
 6. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
  Artikel: XI
 7. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 8. Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft
  Artikel: 1
 9. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
  Artikelen: 1, 7
 10. Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen
  Artikel: 1
 11. Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017
  Artikel: 1
 12. Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR
  Artikel: 1:1
 13. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011
  Artikelen: 1:1, 4:3
Terug naar begin van de pagina