Besluit prudentiële regels Wft

Geldend van 19-02-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 9

Informatie geldend op 19-02-2019

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
    Artikelen: VIII, XII
  2. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen: 3a, 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina