Besluit prudentiële regels Wft

Geldend van 19-02-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 40j

Informatie geldend op 19-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Wft (ter zake geregistreerde gedekte obligaties)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
    Artikel: IX

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina