Besluit prudentiële regels Wft

Geldend van 19-02-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 19-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4.1

  1. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2017
    Artikel 2

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

    Terug naar begin van de pagina