Besluit prudentiële regels Wft

Geldend van 19-02-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor § 10.5

Informatie geldend op 19-02-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 10

  1. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen 3, 3a, 4
  2. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
    Artikelen VIII, XII
Terug naar begin van de pagina