Besluit prudentiële regels Wft

Geldend van 19-02-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 71

Informatie geldend op 19-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 10

  1. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen 3, 3a, 4
  2. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
    Artikelen VIII, XII
Terug naar begin van de pagina