Instellingsbesluit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 17-09-2006.
Geldend van 17-09-2006 t/m 20-08-2010

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 17-09-2006

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Instellingsbesluit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Verkeer en Waterstaat
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 17-09-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-08-2010 Intrekking-regeling 20-08-2010 Stcrt. 2010, 12981 CEND/HDJZ-2010/94 20-08-2010 Stcrt. 2010, 12981 Alg. 1
17-09-2006 Nieuwe-regeling 12-09-2006 Stcrt. 2006, 180 HDJZ/ABJZ/2006-1348 12-09-2006 Stcrt. 2006, 180

Opmerkingen

  1. Artikel 34, derde lid, van Stcrt. 2010/12981 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven