Besluit Participatiewet

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 02-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Participatiewet
    Artikelen: 10a, 10b
  2. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
    Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Door Stb. 2014/344 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 494 25-11-2020 Stb. 2020, 494
01-01-2019 Wijziging 18-10-2018 Stb. 2018, 404 18-10-2018 Stb. 2018, 404
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 355 05-10-2016 Stb. 2016, 355
01-01-2018 Wijziging 03-10-2017 Stb. 2017, 363 03-10-2017 Stb. 2017, 363
01-01-2017 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 355 05-10-2016 Stb. 2016, 355
03-12-2015 t/m 01-01-2015 Wijziging 23-11-2015 Stb. 2015, 453 23-11-2015 Stb. 2015, 453
01-01-2015 Wijziging 11-12-2014 Stb. 2014, 537 11-12-2014 Stb. 2014, 537
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 677 20-12-2012 Stb. 2012, 677
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 420 13-09-2012 Stb. 2012, 420
06-10-2010 t/m 01-01-2009 Wijziging 10-09-2010 Stb. 2010, 707 10-09-2010 Stb. 2010, 707 Inwtr. 1
01-01-2010 Wijziging 14-09-2009 Stb. 2009, 396 23-12-2009 Stb. 2009, 624
01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 284 01-07-2009 Stb. 2009, 283 Inwtr. 2
13-03-2009 Wijziging 25-02-2009 Stb. 2009, 115 25-02-2009 Stb. 2009, 115
01-01-2007 Nieuwe-regeling 16-08-2006 Stb. 2006, 379 16-08-2006 Stb. 2006, 379

Opmerkingen

  1. Reeds toegekende meerjarige aanvullende uitkeringen over de periode 2009–2011 worden niet herzien, tenzij het college van de desbetreffende gemeente Onze Minister binnen vier weken na 5 oktober schriftelijk verzoekt de toegekende uitkering in verband met de inwerkingtreding van dit besluit te herzien.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 13 van de Wet investeren in jongeren in werking treedt.2)
Naar boven