Besluit Participatiewet

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 02-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Participatiewet
    Bijlagen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Door Stb. 2014/344 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-09-2021 Stb. 2021, 442 22-09-2021 Stb. 2021, 442
01-01-2020 Wijziging 18-09-2019 Stb. 2019, 306 18-09-2019 Stb. 2019, 306
01-01-2017 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 355 05-10-2016 Stb. 2016, 355
01-01-2015 Wijziging 26-09-2014 Stb. 2014, 344 26-09-2014 Stb. 2014, 344
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 652 22-12-2011 Stb. 2011, 651 Inwtr. 1
Wijziging 21-09-2011 Stb. 2011, 423 22-12-2011 Stb. 2011, 645
01-01-2010 Wijziging 14-09-2009 Stb. 2009, 396 23-12-2009 Stb. 2009, 624
01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 284 01-07-2009 Stb. 2009, 283 Inwtr. 2
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 589 29-12-2008 Stb. 2008, 589
01-01-2007 Nieuwe-regeling 16-08-2006 Stb. 2006, 379 16-08-2006 Stb. 2006, 379

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II van de Wijzigingswet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden) (Stb. 2011/650) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 13 van de Wet investeren in jongeren in werking treedt.2)
Naar boven