Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 2. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 3. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
 4. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
 5. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen
 6. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
 7. Regeling Instructie DBC-registratie
 8. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 9. Regeling Macrobeheers-model
 10. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 11. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 12. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 13. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
 14. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 15. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 16. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
 17. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
 18. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
 19. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 20. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
 21. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
 22. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
 23. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
 24. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
 25. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
 26. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
 27. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 28. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 29. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
 30. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
 31. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 32. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
 33. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartiment 3
 34. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartimenten 1 en 2
 35. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 2. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 3. Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829
  Tekst: tekst
 4. Regeling Instructie DBC-registratie
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 5. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 6. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)
  Artikel: 1
 7. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 3
 8. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 9. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 10. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Tekst: tekst
 12. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 13. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 14. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 15. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 16. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  Tekst: tekst
 17. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 18. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 19. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 20. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 21. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartiment 3
  Tekst: tekst
 22. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartimenten 1 en 2
  Tekst: tekst
 23. Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg
  Tekst: tekst
 24. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
  Tekst: tekst
 25. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina