Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 2. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 3. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 4. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 5. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 6. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 7. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 8. Regeling Registratie en aanlevering zorgproducten geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 9. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 3
 10. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 11. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikel: 9
 12. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 13. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 14. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 15. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 16. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartiment 3
  Tekst: tekst
 17. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartimenten 1 en 2
  Tekst: tekst
 18. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
 19. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlage: bijlage
 20. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 64, 68, 69, 70, 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina