Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen
 2. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
 3. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
 4. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
 5. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 6. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
 7. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 8. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
 9. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
 10. Regeling Instructie DBC-registratie
 11. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 12. Regeling Macrobeheers-model
 13. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 14. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 15. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 16. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019
 17. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 18. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 19. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
 20. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
 21. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
 22. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 23. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
 24. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
 25. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
 26. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
 27. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
 28. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
 29. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 30. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 31. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 32. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2019
 33. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 34. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
 35. Regeling verantwoording bbaz 2018 nieuwe systematiek
 36. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 2. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 3. Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829
  Tekst: tekst
 4. Regeling Instructie DBC-registratie
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 5. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 6. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)
  Artikel: 1
 7. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 3
 8. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 9. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 10. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 11. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 12. Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers WLZ-uitvoerder
  Tekst: tekst
 13. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 14. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 15. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 16. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 17. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 18. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 19. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 20. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2019
  Tekst: tekst
 21. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 22. Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz
  Tekst: tekst
 23. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 24. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 25. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 26. Regeling verantwoording bbaz 2018 nieuwe systematiek
  Tekst: tekst
 27. Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg
  Tekst: tekst
 28. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
  Tekst: tekst
 29. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina