Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling verantwoording bbaz 2018 nieuwe systematiek

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 2. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 3. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 4. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 5. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 6. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 7. Regeling Registratie en aanlevering zorgproducten geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 8. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 3
 9. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 10. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 11. Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz
  Tekst: tekst
 12. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 13. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 14. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 15. Regeling verantwoording bbaz 2018 nieuwe systematiek
  Tekst: tekst
 16. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
 17. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlage: bijlage
 18. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 64, 68, 69, 70, 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina