Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 50

Informatie geldend op 01-07-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
  Artikel: 12
 6. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)
  Artikel: 3
 7. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikelen: 4, 5
 8. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 2
 9. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)
  Artikel: Enig
 10. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikelen: 5, 6
 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
  Artikel: 2
 13. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
  Artikel: 1
 14. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikelen: I.1, IV.2, IV.3
 15. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
  Artikel: 4
 16. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikelen: 2, 3
 17. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 3, 4
 18. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 2, 4, 5
 19. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 4
 20. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 21. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
  Artikel: 1
 22. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
  Artikel: 1
 23. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
  Artikel: 1
 24. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 1, 4
 25. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
  Artikel: 3
 26. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 27. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 28. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 29. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 30. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 31. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 32. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 33. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst: tekst
 34. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 4
 35. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
  Artikel: 4
 36. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vrijgeven tarieven eerstelijnsdiagnostiek medisch specialistische zorg)
  Artikel: Enig
 37. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 38. Besluit aanwijzing inzake vrije tarieven logopedie
  Artikel: Enig
 39. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 40. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst: tekst
 41. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 8
 42. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 3, 4, 5
 43. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.15b
 44. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst: tekst
 45. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
  Artikelen: 2, 3, 9
 46. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
  Artikelen: 2, 3, 9
 47. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Artikelen: 2, 3, 9
 48. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst: tekst
 49. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst: tekst
 50. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst: tekst
 51. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 52. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 53. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 54. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 3
 55. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 2, 3, 8
 56. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikelen: 2, 3, 9
 57. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikelen: 2, 3
 58. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019
  Artikelen: 2, 3
 59. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikelen: 2, 3
 60. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikelen: 2, 3, 9
 61. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
  Artikelen: 2, 3, 9
 62. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikelen: 2, 3, 9
 63. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
  Artikelen: 2, 3, 9
 64. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikelen: 2, 3
 65. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikelen: 2, 3
 66. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikelen: 2, 4, 6
 67. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikelen: 5, 9, 10
 68. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 2
 69. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: Enig
 70. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 71. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 72. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 73. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 74. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 75. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Tekst: tekst
 76. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikelen: 1, 2, 9
 77. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikelen: 1, 2
 78. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 79. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 3
 80. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 3
 81. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 82. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 83. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 2
 84. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 2.29a
 85. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikelen: 2, 3, 9
 86. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 87. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 88. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 89. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
 90. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst: tekst
 91. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 92. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 93. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst: tekst
 94. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst: tekst
 95. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 7, 36, 37, 49e, 51, 52, 53, 57, 59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.4

 1. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel 1
 2. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 5. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 6. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 9. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 10. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 15. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst
 29. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 4. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina