Wet maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
    Artikel: 13
  2. Regeling maatschappelijke ondersteuning
    Artikelen: 2, 4, 5, 6
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning
    Artikelen: 21, 38

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina