Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke [...] 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 05-08-2006.
Geldend van 05-08-2006 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Basisselectiedocument

Informatie geldend op 05-08-2006

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

 1. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 2. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 3. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 4. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 5. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiƫn)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 6. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 7. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 8. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1
 9. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikelen: regeling-sluiting, 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 05-08-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 17-02-2014 Stcrt. 2014, 5937 NA/14/13082 Inwtr. 1
05-08-2006 Nieuwe-regeling 22-05-2006 Stcrt. 2006, 149 C/S&A/06/1257 22-05-2006 Stcrt. 2006, 149

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op 7 maart 2014 voor de zorgdrager Minister van Defensie (Stcrt. 2014/5937). 1)
Naar boven