Kaderwet overige BZK-subsidies

Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0019756
RechtsgebiedFinancieel en economisch recht
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

Door Stb. 2013/20 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/249).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit beheer sociale-huursector
 3. BZK Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei
 4. Kaderbesluit BZK-subsidies
 5. Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden
 6. Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang
 7. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
 8. Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013
 9. Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal 2013
 10. Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013
 11. Subsidieregeling ProDemos
 12. Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk
 13. Subsidieregeling Stichting CAOP 2013
 14. Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam
 15. Subsidieregeling Stichting VSO 2013
 16. Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA 2013
 17. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector, enz. (verbetering van toezicht op de sociale-huursector, verbetering van werkwijze van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)
 18. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 2. Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 1
 2. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 18
Terug naar begin van de pagina