Besluit vaststelling gedragslijn beoordeling buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2010.
Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-05-2006 Nieuwe-regeling 03-04-2006 Stcrt. 2006, 91 DJZ/BR/0251-2006 03-04-2006 Stcrt. 2006, 91
Naar boven