Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 09-12-2009 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 09-12-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling berekening gemiddelde belastbare loon ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling berekening gemiddelde belastbare loon ministers
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina