Besluit aanwijzing toezichthouders Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/160, houdende aanwijzing toezichthouders Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 89 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Als personen belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 89, eerste lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 worden aangewezen:

    • a. de keurmeesters en controleurs van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen;

    • b. de keurmeesters en controleurs van de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina