Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

Door Stcrt. 2009/18184 is de citeertitel gewijzigd per 1 december 2009 (Stb. 2008/341).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2020 Wijziging 06-07-2020 Stcrt. 2020, 37509 2019-0000029257 06-07-2020 Stcrt. 2020, 37509
01-07-2015 Wijziging 22-06-2015 Stcrt. 2015, 17649 2015-0000103205 22-06-2015 Stcrt. 2015, 17649
01-01-2015 Wijziging 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049 2014-0000174745 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049 Alg. 1
01-01-2013 Wijziging 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827 2012-0000028107 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827
01-01-2010 Wijziging 09-12-2009 Stcrt. 2009, 19487 IVV/LZW/2009/27760 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 2
01-12-2009 Wijziging 23-11-2009 Stcrt. 2009, 18184 IVV/I/2009/25857 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 3
01-05-2009 Wijziging 06-04-2009 Stcrt. 2009, 81 IVV/I/09/5651 06-04-2009 Stcrt. 2009, 81
01-10-2006 Wijziging 04-09-2006 Stcrt. 2006, 182 SV/WV/2006/69706 04-09-2006 Stcrt. 2006, 182 Alg. 4
30-06-2006 Wijziging 31-03-2006 Stcrt. 2006, 70 V/R&S/06/19818 28-06-2006 Stb. 2006, 304 Inwtr. 5
09-04-2006 t/m 29-12-2005 Wijziging 31-03-2006 Stcrt. 2006, 70 V/R&S/06/19818 31-03-2006 Stcrt. 2006, 70
29-12-2005 Nieuwe-regeling 16-12-2005 Stcrt. 2005, 250 SV/R&S/05/99376 16-12-2005 Stcrt. 2005, 250

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.3)
  4. Abusievelijk is de tweede wijziging zodanig geformuleerd dat deze niet kan worden doorgevoerd.4)
  5. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel aA, van de Wet wijziging WW-stelsel in werking treedt.5)
Naar boven