Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 17-12-2006.
Geldend van 17-12-2006 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 17-12-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-12-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 Alg. 1
01-01-2006 Nieuwe-regeling 16-12-2005 Stcrt. 2005, 250 LMV2005217168 15-12-2005 Stb. 2005, 681 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit financiƫle bepalingen bodemsanering in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven