Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2005/102687 houdende regels met betrekking tot het vervallen van de tweede maximeringsbepaling in de Toeslagenwet

Artikel 1

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Naar boven