Besluit financiële bepalingen bodemsanering

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
    Artikel: 27
  2. Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005
    Artikelen: 11a, 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2025 Intrekking-regeling 10-03-2017 Stb. 2017, 145 10-03-2017 Stb. 2017, 145
01-07-2017 Wijziging 10-03-2017 Stb. 2017, 145 10-03-2017 Stb. 2017, 145
01-01-2006 Nieuwe-regeling 15-12-2005 Stb. 2005, 681 15-12-2005 Stb. 2005, 681 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen) in werking treedt.1)
Naar boven