Besluit financiële bepalingen bodemsanering

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 31-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Vervallen 10-03-2017 Stb. 2017, 145 10-03-2017 Stb. 2017, 145
12-09-2007 Wijziging 23-08-2007 Stb. 2007, 312 23-08-2007 Stb. 2007, 312 Inwtr. 1
01-01-2006 Nieuwe-regeling 15-12-2005 Stb. 2005, 681 15-12-2005 Stb. 2005, 681 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Artikel 27 van het Besluit financiële verhouding 2001, de artikelen 24, derde lid, aanhef en onderdeel c, en 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede de artikelen 3a en 5, vierde lid, van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten werken voor het eerst ten aanzien van de jaarstukken en de controle op de jaarrekening over het begrotingsjaar 2007.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen) in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven