Besluit financiële bepalingen bodemsanering

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Artikel: 26
 2. Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005
  Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Bijlage behorende bij artikel 40 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 2. Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen
  Artikelen 2, 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2025 Intrekking-regeling 10-03-2017 Stb. 2017, 145 10-03-2017 Stb. 2017, 145
01-01-2006 Nieuw 15-12-2005 Stb. 2005, 681 15-12-2005 Stb. 2005, 681 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen) in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina