Warenwetregeling handelsbenamingen vis

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2006.
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie voor Deze bijlage behoort bij artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2006

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Warenwetregeling handelsbenamingen vis
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-02-2016 Wijziging 03-12-2015 Stcrt. 2015, 44638 872601-144333-VGP 03-02-2016 Stb. 2016, 61 Inwtr. 1
01-04-2012 Wijziging 25-01-2012 Stcrt. 2012, 1800 VGP3100973 25-01-2012 Stcrt. 2012, 1800
01-10-2010 Wijziging 21-07-2010 Stcrt. 2010, 11988 VGP/VC3013643 21-07-2010 Stcrt. 2010, 11988
01-01-2006 Nieuwe-regeling 22-11-2005 Stcrt. 2005, 231 VGP/VL2637022 22-11-2005 Stcrt. 2005, 231

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel XIV van het besluit houdende wijziging van enkele Warenwetbesluiten in verband met de wijziging van de Warenwet (Stb. 2015, 235), de uitvoering van verordening (EU) nr. 1379/2013, de aanpassing van de aanduiding van kaas en enkele technische wijzigingen in werking treedt.1)
Naar boven