Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 40a, 40b
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 14
 3. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 8
 4. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 5. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit SUWI
  Artikel: 5.18a
 7. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 20, 49b
 8. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 38, 44
 9. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 23, 24a, 35b, 35e
 10. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Artikel: 2
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 629, 658a, 670
 12. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2, 7
 13. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikelen: 1, 3, 6
 14. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
  Artikelen: 3, 7
 15. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
  Artikelen: 4, 8
 16. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 9
 17. Werkloosheidswet
  Artikel: 24
 18. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.1
 19. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 46i, 46ka
 20. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30a
 21. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 2.6
 22. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 26, 28, 42, 64, 65, 88, 102, 123b
 23. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
  Artikel: XI
 24. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: VII
 25. Ziektewet
  Artikelen: 29b, 39a, 76a, 76b, 76e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
01-01-2011 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
01-11-2008 Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 414 31357 08-10-2008 Stb. 2008, 415 Alg. 1
01-01-2008 Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704 Alg. 2
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
29-12-2005 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
09-12-2005 Nieuwe-regeling 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 02-12-2005 Stb. 2005, 619

Opmerkingen

 1. Artikel VII, tweede lid, van Stb. 2008/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is op het veertiende lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
Naar boven